Đào tạo gắn với nhu cầu của thị trường lao động

- Tăng cường kết nối cung cầu lao động, đẩy mạnh xã hội hóa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, là yêu cầu được Quốc hội đặt ra trong Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII, Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua ngày 17-11-2020.

Theo đó, Quốc hội nhấn mạnh nhiệm vụ triển khai đồng bộ các chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Sớm ban hành chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030; bên cạnh đó, thực hiện quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Đẩy mạnh xã hội hóa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đến năm 2025 số lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập đạt tỷ lệ 40%. Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Nghị quyết của Quốc hội đã xác định thực hiện các giải pháp hoàn thiện, phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại. Tăng cường kết nối cung - cầu lao động, hạn chế tình trạng đào tạo không gắn với nhu cầu của thị trường lao động. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng cường quản lý hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nghị quyết nêu rõ “kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế hòa giải lao động, trọng tài lao động trong giải quyết tranh chấp lao động” và yêu cầu sớm ban hành chính sách tiền lương hợp lý đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995.

Mai Linh

Tin cùng chuyên mục