Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

- Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, cơ quan từ tỉnh đến cơ sở, công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố (tăng 17 bậc so với năm 2015), môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh vẫn còn một số hạn chế: môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự hấp dẫn; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh những năm gần đây có tăng nhưng vẫn chưa được xếp ở thứ hạng cao; Cải cách hành chính có lúc, có nơi, có lĩnh vực còn chậm, chưa thực sự thông thoáng… đã ảnh hưởng đến chất lượng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 02- CT/TW, xác định đây là một nhiệm vụ rất quan trọng mà cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải tập trung triển khai đảm bảo kết quả cao nhất. Với các nhiệm vụ cụ thể được xác định là: Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Thực hiện nghiêm việc nâng cao chất lượng các chỉ số thành phần, nhất là cácchỉ số thành phần có số điểm đánh giá thấphoặc giảm điểm. Nâng cao chất lượng, điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; xử lý nghiêm những hành vi sách nhiễu, phiền hà, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp. Tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo quốc gia đến năm 2025; hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công
nghệ, tập trung vào những lĩnh vực, ngành tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Triển khai thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Nâng cao hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh; tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết các thủ tục hành chính về gia nhập thị trường, chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các thủ tục hành chính có liên quan đến việc triển khai thực hiện đầu tư. Nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ nhằm khai thác hiệu quả lợi thế cạnh tranh, tăng cơ hội thành công cho doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh; thực hiện tốt phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”. Phát huy mạnh mẽ vai trò, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Liên minh các Hợp tác xã để nâng cao hiệu quả hoạt động, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên; làm cầu nối giữa doanh nhân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, có tiềm lực đầu tư vào tỉnh.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục