Gửi trọn niềm tin

- Ngày mai 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII trọng thể khai mạc. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, đánh dấu giai đoạn mới trên con đường phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hướng về đại hội, từ nhiều tháng qua, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã dấy lên những phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ “kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần trách nhiệm, quyết liệt và đồng bộ; vừa đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020. Nhiều công trình, dự án, chỉ tiêu đã được đẩy nhanh tiến độ và về đích, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua, với sự quan tâm sâu sắc đối với sự phát triển tỉnh nhà. Trong đợt sinh hoạt chính trị góp ý kiến vào dự thảo các Báo cáo chính trị trình Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh, đã có nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, thể hiện sinh động, cụ thể, sự đồng tâm, nhất trí, niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.

Chặng đường 5 năm (2015 -2020) ghi dấu sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trước rất nhiều khó khăn, thách thức do những tác động phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Cùng với sự tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Vượt qua những khó khăn thách thức, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 6,45% năm; tổng sản phẩm GRDP (theo giá hiện hành) đạt 34.624 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng đổi mới. Tuy phía trước vẫn chưa hết khó khăn, khuyết điểm, yếu kém vẫn còn nhiều, song những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua tiếp tục sẽ là tiền đề vững chắc để tỉnh ta tiếp tục chặng đường thành công trong giai đoạn mới.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”.  Tin tưởng rằng với trí tuệ và trách nhiệm cao của mỗi đại biểu, đại hội sẽ thảo luận đánh giá đúng kết quả đã đạt được; tìm đúng nguyên nhân của hạn chế yếu, kém; rút ra bài học kinh nghiệm để trên cơ sở đó quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh việc quyết định các nhiệm vụ quan trọng, những chủ trương lớn, tin tưởng rằng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới sẽ cùng toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục tìm tòi, đổi mới, để có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đúng đắn, sáng tạo để đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Góp phần cùng cả nước đưa công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục