Khát vọng xuân

- Đất trời đã vào xuân. Hương xuân đã tràn ngập khắp phố phường, làng bản. Sắc xuân đã tươi thắm trên mỗi gương mặt người và núi rừng cỏ cây. Rạo rực trước xuân, mỗi người dân quê hương cách mạng Tân Trào lại tự hào về những thành tựu đã đạt được trong năm qua - năm thứ 4 liên tiếp kể từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tuyên Quang có 21/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. 

Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng 8,05%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ có bước phát triển. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc. Sản xuất nông, lâm nghiệp chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện. Cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thu hút được những nhà đầu tư có năng lực, uy tín. Văn hóa - xã hội phát triển hài hòa với tăng trưởng kinh tế. Các chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội được chú trọng thực hiện. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. 

Năm Canh Tý 2020 là năm về đích của nhiệm kỳ 2015 - 2020, năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9... Cùng đất nước vào xuân, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang mang theo niềm tin vào công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, niềm tự hào vì đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như hôm nay. 

Náo nức vào xuân, chúng ta cùng hướng về những tình cảm thiêng liêng cao đẹp của những người con đất Việt; về ý thức cội nguồn, dân tộc để bừng thức những khát vọng năm mới, quyết tâm chung sức đồng lòng, nỗ lực sáng tạo đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh khá như mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XVI đã đề ra. Đó là cũng là cách để đồng hành cùng Đảng quang vinh, cùng dân tộc anh hùng trong mùa xuân mới, hiện thực khát vọng về một đất nước Việt Nam hùng cường.

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục