Phát huy truyền thống quân đội nhân dân anh hùng

- Cách đây tròn 76 năm, ngày 22-12-1944, thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời.

Từ 34 chiến sỹ, trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được Đảng và Bác Hồ trực tiếp lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; được nhân dân hết lòng tin yêu, đùm bọc, nuôi dưỡng, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đoàn kết, anh dũng chiến đấu hy sinh, cùng toàn dân đánh thắng mọi kẻ thù, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, lập nên những chiến công oanh liệt, trở thành Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, Quân đội ta luôn một lòng một dạ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng và với Nhân dân. Được nhân dân tin yêu trao tặng danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”. 76 năm qua, hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” đã trở thành biểu tượng cao đẹp trong lòng nhân dân và không ngừng tỏa sáng, nhất là trong những thời điểm khó khăn của đất nước.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đùm bọc của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lực lượng vũ trang Tuyên Quang đã nhanh chóng trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ sau cách mạng tháng Tám 1945; bảo vệ vững chắc Thủ đô Kháng chiến, che chở Bác Hồ và các cơ quan Trung ương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ hậu phương và chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang góp phần to lớn vào chiến thắng chung của cả dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới phát triển đất nước hôm nay.

Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, với truyền thống của quê hương cách mạng, Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, Đảng bộ và nhân dân, chiến sỹ các lực lượng và vũ trang tỉnh Tuyên Quang tiếp tục nâng cao tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thách thức, ra sức thi đua xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng giầu mạnh, góp phần nối tiếp những trang sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục