Tăng cường quản lý việc sử dụng thuốc trừ cỏ

TQĐT - Thực hiện văn bản 6991, ngày 10-9-2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh đã có công văn 2990 chỉ đạo và giao trách nhiệm cho UBND các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền và các biện pháp quản lý việc sử dụng thuốc trừ cỏ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các cấp, ngành, cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền đến các thôn, bản và người dân trên địa bàn hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc trừ cỏ, khuyến khích sử dụng các biện pháp truyền thống thân thiện với môi trường để phòng, trừ cỏ; phổ biến tác hại của thuốc trừ cỏ không rõ nguồn gốc, việc lạm dụng, sử dụng thuốc trừ cỏ một cách tràn lan không đúng quy định ảnh hưởng sức khỏe con người, môi trường, cây trồng, vật nuôi để người dân hiểu rõ và phối hợp trong công tác quản lý, sử dụng thuốc trừ cỏ.
Không sử dụng thuốc trừ cỏ để làm sạch cỏ tại khu vực công cộng, đông dân cư, ở bờ kênh mương, bờ hồ, bờ sông, ở những vùng cao, vùng rừng đầu nguồn, đất dốc.  

Rà soát, kiểm tra việc mua bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nói chung, thuốc trừ cỏ nói riêng trên địa bàn huyện, thành phố; kiên quyết xử lý những cơ sở, cá nhân kinh doanh thuốc trừ cỏ không rõ nguồn gốc, xuất xứ, những cơ sở kinh doanh không đảm bảo điều kiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm. Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật, bao gói thuốc trừ cỏ sau sử dụng theo đúng quy định.

Tổ chức triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ việc buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các đơn vị hoạt động duy tu, bảo dưỡng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định của tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. Trong quá trình duy tu bảo dưỡng đường bộ tuyệt đối không sử dụng thuốc trừ cỏ thay cho việc cắt cỏ.

Các địa phương, đơn vị, mỗi người dân cần phải chấp hành nghiêm chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý việc sử dụng thuốc trừ cỏ để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người, cây trồng, vật nuôi một cách bền vững.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục