Xây dựng nét đẹp văn hóa mới

- Từ ngày 15/11/2020, Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực thi hành.

Một trong rất nhiều nội dung được quy định trong Nghị định, được nhiều sự quan tâm đó là: hành vi ép người khác uống rượu bia, uống rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập có thể bị phạt từ 1 – 3 triệu đồng.

Việc ban hành và thực thi một cách nghiêm túc các quy định nói trên là điều hết sức cần thiết, tuy nhiên trong thực tế khi việc xác định các hành vi vi phạm như uống rượu bia ngày trước, trong giờ làm việc, học tập... là khá dễ dàng thì với hành vi ép buộc người khác uống rượu bia xem ra không đơn giản. Bởi có một thực trạng là ở nhiều địa phương rượu bia vẫn được coi là phương tiện giao lưu tình cảm, khó có thể tìm thấy một hoạt động nào trong đời sống xã hội từ ma chay, hiếu hỉ đến khai trương, tổng kết, hội nghị... mà thiếu bia rượu trên các mâm tiệc. Thậm chí có người còn lấy rượu bia làm thước đo cho tình cảm, sự hiếu khách và lòng nhiệt tình...

Do vậy, việc nhận diện hành vi ép buộc người khác uống rượu bia để xử phạt là không hề đơn giản. Tuy nhiên, cần phải hiểu mục đích của việc xử phạt trước hết là nhằm điều chỉnh để mọi người có ý thức rằng đây là hành vi bị cấm để không vi phạm. Nói cách khác, việc xử phạt để tiến tới hạn chế, loại trừ hành vi ép buộc,  xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức của mỗi người và cả cộng đồng.

Tin tưởng rằng, quy định xử phạt đối với hành vi ép người khác uống rượu bia, uống rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc,  học tập tại Nghị định 117/2020/NĐ – CP sẽ đi vào cuộc sống, được sự đồng tình ủng hộ của người dân và trở thành nét đẹp văn hóa mới trong đời sống xã hội.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục