80 cán bộ được tập huấn về xây dựng nông thôn mới

- Ngày 13-11, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ về xây dựng nông thôn mới cho các học viên là cán bộ thuộc các ngành thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, Văn phòng điều phối nông thôn mới các huyện, thành phố.

Các học viên tâm gia tập huấn kiến thức, kỹ năng xây dựng nông thôn mới.

Học viên được các giảng viên đến từ Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn truyền đạt các nội dung: Tổng quan chương trình nông thôn mới và định hướng phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2021-2025, đến năm 2030; cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới; đánh giá, công nhận và thu hồi chứng nhận nông thôn mới; xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; phát triển du lịch nông thôn và việc thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp nông thôn…

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi cho cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, huyện. Từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo đủ năng lực để triển khai xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2021-2015 thực chất, hiệu quả.

Lớp tập huấn diễn ra trong 4 ngày từ 13 đến 16-11.

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục