Sắc xuân nông thôn mới

- Không khí xuân mới đang lan tỏa khắp các bản làng, nẻo đường thôn quê của huyện Hàm ...

Luồng sinh khí mới

- Năm mới đến, các miền quê nông thôn mới trên quê hương cách mạng như bừng lên sức sống ...

“Đầu tàu” nơi rẻo cao

- Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), hệ thống chính ...

Tin xem nhiều

Quyết tâm không nợ tiêu chí

- Theo đánh giá của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh hầu hết các xã nằm trong lộ trình về đích NTM trong giai đoạn 2021 - 2025 ...

Hàm Yên bứt phá mạnh từ xây dựng nông thôn mới

- Sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI với mục tiêu xây dựng Hàm Yên trở thành huyện nông thôn ...