Ban Chỉ đạo 515 quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

- Sáng 15/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia 515) đã tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ.

 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia dự, chỉ đạo hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí trong thành viên Ban chỉ đạo 515 tỉnh; đại biểu Sư đoàn 316 và Ban CHQS các huyện, thành phố.

Báo cáo trung tâm và các tham luận tại hội nghị khẳng định: Nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội; thể hiện đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” của dân tộc đối với các gia đình anh hùng, liệt sỹ.

Các chế độ chính sách được bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; bố trí, quản lý, sử dụng ngân sách đúng mục đích, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện, trang bị tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ. Kết quả từ năm 2013 đến nay, toàn quốc tìm kiếm qui tập được 21.228 hài cốt liệt sĩ (trong nước 10.283, ở Lào 3.365, Campuchia 7.580), đã đáp ứng phần nào mong mỏi của nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ, góp phần tạo niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan đơn vị đã đạt được và nhấn mạnh: thời gian tới các ban, bộ, ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác tìm kiếm qui tập hài cốt liệt sĩ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm qui tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả thiết thực. Thường xuyên rà soát, đề xuất bổ sung các trang bị, phương tiện cần thiết đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ.

Tin, ảnh Đăng Ninh - Chí Công

Tin cùng chuyên mục