Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết

- Chiều 20-6, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra đối với 4 dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XIX.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Cho ý kiến vào 2 dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; về việc điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã chuyển nguồn sang năm 2024, các đại biểu đề nghị rà soát, xem xét cụ thể, điều chỉnh nguồn vốn theo đúng quy định, nhu cầu của người dân; cân đối đảm bảo giữa các lĩnh vực, địa phương.

Các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản nghiên cứu, xem xét về quy định các mức chi ở các cấp khác nhau; nghiên cứu, xem xét bổ sung thêm căn cứ chi; rà soát các nội dung, câu từ trong 2 dự thảo Nghị quyết về Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND, ngày 6/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu, tiếp tục rà soát và điều chỉnh để hoàn thiện dự thảo nghị quyết, đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định để trình Kỳ họp thứ tám.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục