Bản tin thời sự ngày 12-6-2024

Tin tức đáng chú ý có trong Bản tin thời sự, thứ tư, ngày 12-6-2024.

- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang.
- Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số chủ trương phát triển kinh tế - xã hội.
- Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 1.373 tỷ đồng.
- Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ 3 Ban chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới.
- Việt Nam làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa.
- Hàn Quốc ra mắt 'taxi bay', bay 20 phút 300 USD.

Audio không hợp lệ