Bản tin thời sự ngày 18-6-2024

Tin tức đáng chú ý có trong Bản tin thời sự, thứ ba ngày 18 - 6-2024.

- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chúc mừng các cơ quan báo chí Trung ương.
- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp công dân huyện Sơn Dương và Hàm Yên.
- Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Sơn.
- 81 người có công với cách mạng được đi điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe.
- Quốc hội bàn thảo về dự án Luật Dược và dự án Luật Di sản văn hóa.
- Trung Quốc đầu tư xây dựng siêu cảng ở Nam Mỹ khiến Washington lo ngại.

Audio không hợp lệ