Bản tin thời sự ngày 20-5-2024

Tin tức đáng chú ý có trong Bản tin thời sự, thứ hai ngày 20- 5-2024.

- Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.
- Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Tuyên Quang tặng bạn đọc 1.000 bản phụ san tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ".
- Sơn Dương tổ chức Hội thi tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và chống mua bán người.
- Đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.
- Khai mạc Diễn đàn Nước thế giới lần thứ 10 tại Bali.

Audio không hợp lệ