Bản tin thời sự ngày 23-5-2024

Tin tức đáng chú ý có trong Bản tin thời sự, thứ năm ngày 23- 5-2024.

- Bổ nhiệm chức danh Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
- Khai trương Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Tuyên Quang.
- UBND tỉnh công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Yên Sơn lần thứ IV.
- Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được giao điều hành hoạt động Bộ Công an.
- Việt Nam kêu gọi tăng cường bảo vệ thường dân trong xung đột vũ trang.

Audio không hợp lệ