Bản tin thời sự ngày 29-5-2024

Tin tức đáng chú ý có trong Bản tin thời sự, thứ 4, ngày 29-5-2024.

- Họp Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
- Chương trình nghệ thuật Tuyên Quang với khát vọng phát triển phồn vinh và hạnh phúc.
- 155 thanh thiếu niên tham gia Học kỳ quân đội.
- Chủ tịch nước gặp mặt, biểu dương con liệt sĩ công an, con nuôi công an xã, thiếu nhi tiêu biểu.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dừng đấu thầu bán vàng miếng.
- Iran tăng thêm dự trữ uranium làm giàu đến mức gần cấp độ vũ khí.

Audio không hợp lệ