Phải gương mẫu học và làm theo Bác Hồ

- Cán bộ, đảng viên phải tự nhận thức sâu sắc về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong thực thi nhiệm vụ

Đồng chí Trần Đức Chính
 Bí thư Chi bộ tổ 5, Đảng bộ phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang)

Phải tạo chuyển biến sâu rộng về ý thức tự tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tiêu cực, góp phần thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu nghị quyết chi bộ đề ra hàng năm.  Vì vậy cấp ủy, chi bộ phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ và các đoàn thể, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với cuộc sống của người dân, từ đó tạo niềm tin của người dân đối với cán bộ, đảng viên.

Tin cùng chuyên mục