Thủ tướng tiếp Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn là tổ chức tôn giáo gắn đạo với đời, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, chung tay xây dựng đất nước thịnh vượng. Đây là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp Đoàn đại biểu lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra chiều tối 29/11 tại Trụ sở Chính phủ.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ rất vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tới thăm, làm việc với Lãnh đạo Chính phủ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thủ tướng nêu rõ, qua gần hai nghìn năm hiện diện, Phật giáo đã hội nhập, đồng hành và hòa vào đời sống xã hội Việt Nam, trở thành một thành tố quan trọng trong nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá cao lòng yêu nước, tôn chỉ, mục đích hướng thiện và những đóng góp tích cực của Phật giáo, của tăng, ni, phật tử trong cả nước vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người khẳng định: "Phật giáo Việt Nam luôn luôn gắn bó với dân tộc trong mọi cuộc thăng trầm của đất nước”. Thủ tướng nêu rõ, Phật giáo ngày càng phát triển, là một trong những tôn giáo lớn ở Việt Nam với hơn 18.500 cơ sở thờ tự, gần 55.000 tăng, ni và hơn 14 triệu người đã quy y tam bảo. Hệ thống Giáo hội Phật giáo gồm 3 cấp hành chính từ Trung ương đến tỉnh, quận, huyện, thị xã.

Phật giáo có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc “Hộ Quốc, an Dân”; nhiều nhân vật lịch sử, anh hùng dân tộc mà tên tuổi, sự nghiệp gắn liền với đạo Phật. Từ các triều đại Đinh, Tiền Lê đến triều Lý, triều Trần, bên cạnh các bậc minh quân luôn có các vị cao tăng phò vua, giúp nước. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhiều tăng, ni, cư sĩ, phật tử đã tham gia kháng chiến, nhiều vị đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Trong những năm qua, với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tiếp nối dòng chảy của Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vượt mọi khó khăn, không ngừng phát triển, lớn mạnh về mọi mặt. Giáo hội đã luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết các tôn giáo, khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa đạo pháp và dân tộc, hết lòng phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Thủ tướng cũng rất chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải đối diện trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã điều hành linh hoạt, sáng tạo các hoạt động Phật sự của Giáo hội, đạt được nhiều kết quả hết sức tích cực, góp phần quan trọng vào thành công chung của cả nước trong phòng, chống đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng khẳng định, Giáo hội đã khẳng định vai trò tích cực trong hoạt động xây dựng chính quyền từ Trung ương tới cơ sở. Quốc hội Nhiệm kỳ khóa XV có 4 đại biểu (Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Thượng tọa Thích Đức Thiện và Thượng tọa Lý Minh Đức); Giáo hội ngày càng nâng cao vị thế, vai trò trong hoạt động quốc tế, tham gia sáng lập và là thành viên của nhiều tổ chức Phật giáo thế giới; tổ chức thành công nhiều sự kiện Phật giáo quốc tế ở Việt Nam như Hội nghị Ni giới thế giới (2009), 3 lần tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc (2008, 2014 và 2019); tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ nhân đạo quốc tế…

Giáo hội đã làm được nhiều việc ích đời, lợi đạo, thực hiện tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam, vận động tăng, ni, phật tử trong cả nước tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, cùng chung tay trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, vận động cứu trợ nhân đạo, giúp đỡ người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, những người yếu thế trong xã hội với số tiền hàng nghìn tỷ đồng (nhiệm kỳ 2017-2021 đã quyên góp được hơn 7.000 tỷ đồng).

Đặc biệt, trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các cấp, các ngành, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể tăng, ni, phật tử cả nước điều chỉnh các hoạt động tôn giáo phù hợp tình hình dịch bệnh, đóng góp sức người, vận động quyên góp vật chất, chung tay cùng chính quyền chống dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng… Hàng nghìn tăng, ni, phật tử đã tình nguyện xung phong lên tuyến đầu phòng, chống dịch; ủng hộ nguồn kinh phí lớn cho Quỹ vaccine, hỗ trợ mua trang thiết bị y tế, trao tặng hàng chục triệu phần quà và suất ăn miễn phí...

Tất cả những điều đó thể hiện rõ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn là tổ chức tôn giáo gắn đạo với đời, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, trân trọng và cảm ơn những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho xã hội và cho đất nước, cho 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng khẳng định, những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ Đại hội VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước ta thời gian qua, nhất là trong năm 2022. Thủ tướng tin tưởng và mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Đệ Tứ Pháp chủ sẽ có một nhiệm kỳ mới với nhiều thành công; hoạt động và phát triển theo định hướng “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển” mà Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã đề ra. Thủ tướng trân trọng đề nghị các quý vị chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam quan tâm, tập trung chỉ đạo Giáo hội một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục vận động tăng, ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần "Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Thứ hai, tiếp tục là tổ chức tôn giáo đi đầu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Đến nay, nước ta có hơn 26,5 triệu tín đồ tôn giáo, chiếm 27% dân số cả nước với 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo khác nhau được Nhà nước công nhận. Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng đoàn kết tôn giáo vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Thứ ba, tiếp tục củng cố và phát huy truyền thống “Hộ Quốc, an Dân” của Phật giáo Việt Nam với tinh thần "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội". Bên cạnh đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, qua đó khẳng định tinh thần hội nhập của Phật giáo, của dân tộc Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát huy những thành quả đã đạt được, tích cực, chủ động hội nhập, thông qua các diễn đàn tôn giáo thế giới để quảng bá đất nước, văn hóa, con người Việt Nam; khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi người.

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta tin tưởng rằng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam với tinh thần từ bi, trí tuệ và phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, tiếp tục phát huy vai trò, sứ mệnh quan trọng trong đấu tranh với cái xấu, điều ác; thúc đẩy đoàn kết; phát huy các giá trị cao đẹp; nỗ lực làm việc tốt, điều thiện; ngày càng phát huy giá trị dân tộc, con người Việt Nam, chung tay xây dựng đất nước hòa bình, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, tự do, hạnh phúc.

Thủ tướng chúc nhiệm kỳ IX của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đạt được nhiều thành công hơn nữa; chúc Hòa thượng Pháp chủ, Hòa thượng Chủ tịch cùng toàn thể quý vị giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn mạnh khỏe, tinh tấn, an lạc và mọi điều tốt đẹp nhất.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục