Tập trung triển khai công trình, dự án Chương trình mục tiêu quốc gia đúng quy định của pháp luật

- Ngày 4-1, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022, sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (MTQG DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030; giai đoạn 1: từ năm 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh, dự và chủ trì có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Năm 2022, nhận thức về công tác dân tộc có sự chuyển biến rõ rệt trong hệ thống chính trị cả nước từ Trung ương đến địa phương. Các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, thể hiện nổi bật nhất là việc phối hợp triển khai và hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG DTTS&MN.

Công tác dân tộc năm 2022 đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đạt chỉ tiêu đề ra, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào ổn định và từng bước được cải thiện; kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường. Bên cạnh đó, công tác giáo dục, y tế ở vùng DTTS có nhiều tiến bộ; giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được quan tâm bảo tồn và phát huy; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng DTTS&MN có chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố và ngày càng phát triển.

Công tác an ninh - quốc phòng vùng DTTS&MN được giữ vững, ổn định phát triển góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đồng bào các dân tộc đoàn kết, tin tưởng vào đường lối đổi mới, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Năm 2023, Ủy ban Dân tộc tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện Chương trình MTTG MTQG DTTS&MN nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện; thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về triển khai thực hiện các Chương trình MTQG về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021-2030. Cùng với đó, tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS&MN, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác, chính sách dân tộc. Ngành Dân tộc tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, thực hiện tốt chủ chương chuyển đổi số của Chính phủ, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác dân tộc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhấn mạnh, để hoàn thành nhiệm vụ 2023, Ủy ban Dân tộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ban, ngành trong triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc.

Ủy ban Dân tộc sẽ chỉ đạo tổng kết Nghị định 05/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; tham mưu bổ sung, sửa đổi 1 số nội dung của Nghị định 05 để phù hợp với chủ trương mới của Đảng về công tác dân tộc trong giai đoạn mới. Ủy ban Dân tộc sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương khảo sát, đánh giá để xây dựng lại hệ thống tiêu chí thôn, xã vùng đồng bào thiểu số hợp lý hơn.

Đồng chí cũng đề nghị, cơ quan làm công tác dân tộc các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân tộc và các công trình, dự án Chương trình MTQG DTTS&MN; tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục