Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

- Chiều 31- 3, Công đoàn cơ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028.Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự chỉ đạo Đại hội.

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn cơ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn cơ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã bám sát chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình công tác đề ra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Công đoàn đã tổ chức tốt các hoạt động phong trào do Công đoàn cấp trên phát động. Hàng năm, công đoàn được xếp loại vững mạnh; 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đoàn viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đề ra mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2023- 2028. Công đoàn cơ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng xây dựng công đoàn vững mạnh; phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn tham gia xây dựng chi bộ, cơ quan vững mạnh.

 Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn cơ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa mới.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"... phù hợp với các chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã bầu BCH Công đoàn cơ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 3 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục