40 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện

- Ngày 16-7, tại Trường Chính trị tỉnh, UBND tỉnh phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện khoá 3-2023.

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện có 40 học viên là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đương chức và quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý. Sau hơn 1 tháng học tập, các học viên đã được giới thiệu các chuyên đề về kiến thức chung, các chuyên đề về kỹ năng cơ bản của lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tham gia  đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở.


Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ khen thưởng cho các học viên có thành tích học tập tốt.

Qua lớp bồi dưỡng, các học viên được cung cấp thêm những nội dung quan trọng, những vấn đề cơ bản cũng như chuyên sâu về những kỹ năng cần thiết trong công tác lãnh đạo, quản lý. Từ đó, nhận thức đầy đủ về lý thuyết, kỹ năng quản lý, kỹ năng xử lý tình huống, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức quản lý chuyên sâu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

100% học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình khoá học. Trong đó, 5 học viên được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tặng giấy khen vì đã có thành tích học tập tốt.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục