Đảng viên trẻ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Xác định vai trò quan trọng đó, thời gian qua, đội ngũ đảng viên trẻ trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh thần tiên phong, trách nhiệm trong việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhằm góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tri Phú thuộc xã vùng sâu, vùng xa của huyện Chiêm Hóa. Trên địa bàn xã có nhiều đồng bào dân tộc cùng chung sống, nhận thức bà con không đồng đều. Đồng chí Đinh Hương Dịu, Bí thư Đoàn xã cho biết, nhận thức tầm quan trọng của việc đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong những năm qua, Đoàn xã đẩy mạnh tuyên truyền ĐVTN phát huy vai trò xung kích đi đầu trong các phong trào địa phương, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi  ĐVTN tự nâng cao ý thức học tập, trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng cần thiết đóng góp cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng. Trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, truyền thông, cuộc họp, đoàn xã và chi đoàn, chi hội lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn ĐVTN, hội viên cách sử dụng mạng xã hội an toàn. Qua đó, góp phần tích cực trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Toàn tỉnh hiện có trên 58.000 đảng viên, trong đó có trên 8.000 đảng viên là ĐVTN. Thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chú trọng công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ đoàn viên, thanh niên, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh các quan điểm sai trái, thông tin giả, xấu độc trong cộng đồng và trên mạng xã hội. Các cấp bộ Đoàn đã duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả các kênh thông tin tuyên truyền của đơn vị, nhất là tuyên truyền qua Internet và mạng xã hội.

Tỉnh đoàn và các huyện, thành đoàn duy trì thường xuyên đội ngũ cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 và đội ngũ báo cáo viên các cấp của đoàn trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng của ĐVTN. Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; duy trì hoạt động các Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ...

Tuyên Quang hiện có 1 CLB Lý luận trẻ cấp tỉnh gồm 35 thành viên và 10 CLB Lý luận trẻ cấp huyện, thành phố gồm 276 thành viên. Các CLB sinh hoạt mỗi quý/lần, thảo luận về các vấn đề bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng. Đơn cử như: CLB Lý luận trẻ huyện Hàm Yên lựa chọn nội dung thảo luận quý II, tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; CLB Lý luận trẻ huyện Sơn Dương lựa chọn nội dung thảo luận quý III: “Trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội”; CLB lý luận trẻ huyện Lâm Bình lựa chọn nội dung “Sức trẻ tình nguyện” sinh hoạt quý IV... Thông qua các cuộc sinh hoạt, giúp các đảng viên trẻ nâng cao kỹ năng tuyên truyền và xử lý tình huống khi có vấn đề phức tạp, đồng thời phản bác lại những thông tin xấu của các thế lực thù địch trên mạng xã hội.

Đồng chí Trần Thị Loan, Bí thư Đoàn xã Hùng Đức (Hàm Yên) cho biết, Đoàn xã đã khuyến khích đội ngũ Bí thư Chi đoàn chủ động soạn, biên tập các tin, bài tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoạt động của địa phương để đăng tải trên mạng xã hội. Nhờ đó, kịp thời định hướng dư luận, giúp người dân nhận diện những thủ đoạn của thế lực thù địch.

Khi có những thông tin sai trái, có nội dung xuyên tạc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đội ngũ đảng viên nói chung và đảng viên trẻ nói riêng trong tỉnh đã tích cực tham gia giải thích, định hướng cho Nhân dân và ĐVTN. Nhờ đó, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng ở địa phương.                    

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục