Phòng Cảnh sát Cơ động: Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

- Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đang có các luận điệu sai trái, xuyên tạc những thành quả cách mạng của Việt Nam. Một trong những vấn đề được các thế lực thù địch tập trung chống phá, xuyên tạc nhiều nhất là trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là mạng xã hội về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Đảng ta.

Quyết tâm làm trong sạch Đảng, xã hội

Ngày 30/6/2022 Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh PCTN giai đoạn 2012-2022 và định hướng hoạt động cho giai đoạn tới. Đây là một hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, bàn về những vấn đề liên quan đến "chống giặc nội xâm", giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và hệ thống chính trị; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta, được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng.

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và với mong muốn, quyết tâm tạo bước chuyển mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong công tác đấu tranh PCTN và quyết định của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (tháng 5/2012), ngày 1/2/2013, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN trực thuộc Bộ Chính trị đã chính thức được thành lập. Đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban, thành viên là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan có liên quan của Đảng và nhà nước.

Cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Cơ động nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội

Trên tinh thần “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào”, giai đoạn 2012-2022, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 2.740 tổ chức đảng, hơn 167.700 cán bộ, đảng viên. Trong đó, có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng; đã kỷ luật 170 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 4 Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị; 29 Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương; 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Nhiều thủ đoạn xấu

Những thành tựu trong công tác PCTN những năm qua đã được khẳng định quyết tâm làm trong sạch Đảng, xã hội của Đảng được chứng minh mạnh mẽ. Tuy nhiên, các thế lực thù địch trong và ngoài nước với nhiều phương thức và thủ đoạn khác nhau ra sức xuyên tạc công tác PCTN của Đảng và nhà nước. Các hãng truyền thông nước ngoài có chương trình phát sóng bằng tiếng Việt (BBC, VOA, RFA, RFI,...) lập ra các báo, tạp chí, trang web, fanpage như Việt Tân, Hội anh em dân chủ, Chân trời mới... sử dụng triệt để mạng xã hội để đăng tải tin, bài, video clip, xuất bản các ấn phẩm có nội dung xuyên tạc, bôi đen, dựng chuyện, tạo cảm giác tham nhũng đang xảy ra ở khắp các lĩnh vực các bộ, ngành.

Chúng đưa ra các  nhận định, luận điệu, kết luận hết sức trắng trợn: “Chống tham nhũng thực chất để thanh trừng lẫn nhau”, “Chỉ tự do chính trị mới giúp Việt Nam chống được tham nhũng”, “Chống tham nhũng biến thành thanh trừng chính trị”, “Có ai còn tin câu: Chống tham nhũng ở Việt Nam không có vùng cấm?”. Chúng cho rằng, đấu tranh PCTN ở Việt Nam chỉ là sự “đấu đá” vì “lợi ích nhóm”, “thanh trừng nội bộ, triệt tiêu phe cánh”. Dù các vụ việc được xét xử công khai và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng các thế lực thù địch vẫn cố tình cắt xén, nhào nặn rồi dựng nên câu chuyện về các “phe nhóm nội bộ”, các “nhóm lợi ích” hay phe cánh đang đấu đá lẫn nhau. Chúng triệt để khai thác đời tư cán bộ, thêu dệt, gán ghép, cắt ghép ảnh chụp những ngôi biệt thự, những siêu xe sang trọng và lấy đó làm “chứng cứ” quy chụp, bịa đặt tài sản tham nhũng của cán bộ các cấp...

Những luận điệu nêu trên của các thế lực thù địch là vô căn cứ, quy chụp để bôi nhọ và chống phá Đảng, phủ định những kết quả to lớn trong công cuộc xây dựng, phát triển của nước ta, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như quyết tâm chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, gieo rắc tâm lý hoài nghi, dao động về mục đích, tính chất của công tác phòng, chống tham nhũng. Mục đích chỉ nhằm công kích Đảng, nhà nước và tìm cách xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ hiện nay. Do đó, chúng ta cần hết sức tỉnh táo nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái lệch lạc.

Các thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch đăng tải.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ

Trước những quan điểm, đường lối của Đảng và các đề án, kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh Tuyên Quang trong công tác PCTN, cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động đã xác định rõ mục đích, tư tưởng, cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; quán triệt, chỉ đạo từng đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên giáo dục đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư gắn với các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản của Bộ Công an, Công an tỉnh liên quan đến công tác PCTN. Cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia viết, đăng tải, chia sẻ hàng chục bài phản bác trên trang Fanpage của đơn vị; tham gia bình luận, phản bác các luận điệu xuyên tạc, bịp bợm, không đúng sự thật; viết các bài phản bác các quan điểm sai trái thù địch gửi về Ban Biên tập của Công an tỉnh, nhất là trước, trong và sau các vụ án tham nhũng được phơi bày.

Để tham gia tích cực hơn, có kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đủ sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác đấu tranh PCTN, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản của Bộ Công an, Công an tỉnh liên quan đến công tác PCTN gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 04-CT-BCA ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Phòng tiếp tục tham mưu cấp trên, tổ chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được nêu ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị bảo đảm phù hợp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề mới nảy sinh; nhận diện những âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới; kịp thời tham mưu cho Đảng ủy Công an tỉnh có những biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh; tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể; tăng cường số lượng bài viết có chiều sâu, có tính chiến đấu cao phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc.

                                                                          Ma Công Biểu
                                                                               Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục