Khắc phục chậm trễ

- Báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách của Ủy ban Kinh tế tại Kỳ họp ...

Chỉ quan tâm thì chưa đủ

- Luân  chuyển cán bộ là nội dung đã được Đảng ta quan tâm từ lâu. Từ năm 1997, Hội nghị ...

Tin xem nhiều

Luồng gió mới cho cơ sở

- Chủ trương điều động, luân chuyển cán bộ kết hợp với bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã không phải là người địa phương được huyện Lâm Bình triển khai đồng bộ. ...