Chủ động phòng, chống bệnh bạch hầu

- Trước nguy cơ lây nhiễm của bệnh bạch hầu đối với cộng đồng, Báo Tuyên Quang đã phỏng vấn Bác sỹ Chuyên khoa II Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng khoa Phòng chống bệnh tật truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về cách nhận biết và phòng tránh.

Video khác