Chương trình quay thưởng “Hóa đơn may mắn” quý II - 2023

- Chiều 28-7, Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình quay thưởng lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý II-2023.

Cục Thuế tỉnh tổ chức Chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý II-2023.

Tại chương trình, dưới sự chứng kiến của Hội đồng giám sát chương trình “Hoá đơn may mắn”, Cục Thuế tỉnh đã bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn may mắn. Trên cơ sở dữ liệu của hơn 5.000 hoá đơn đủ điều kiện trong quý II-2023, phần mềm “Hoá đơn may mắn” đã lựa chọn ngẫu nhiên 1 giải Nhất trị giá 5 triệu đồng thuộc về ông Nông Quang Tấn, mã số thuế 500262928 có số hóa đơn 362, lập ngày 3/6/2023; 3 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 5 giải Ba, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng và 6 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Người nhận giải thưởng “Hóa đơn may mắn” của kỳ bấm số này sẽ được Cục Thuế tỉnh trao thưởng trực tiếp tại Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang. Thời hạn nhận thưởng chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày công bố người trúng thưởng. Quá thời hạn này, kết quả lựa chọn hoá đơn may mắn không còn giá trị nhận thưởng.

Đối với các kỳ lựa chọn “Hoá đơn may mắn” tiếp theo sẽ được triển khai chậm nhất là ngày 15 tháng đầu quý sau.

Tin, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục