Chuyển các trường chuyên biệt về trực thuộc Ủy ban Dân tộc

- Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1127/QĐ-TTg về việc chuyển các trường: Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

Theo Quyết định, chuyển nguyên trạng các trường: Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc (sau đây viết tắt là các Trường chuyên biệt) từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về trực thuộc Ủy ban Dân tộc (UBDT).

Bộ GD&ĐT thực hiện bàn giao nguyên trạng các Trường chuyên biệt từ Bộ GD&ĐT về UBDT quản lý; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về quản lý Nhà nước về giáo dục đối với các Trường chuyên biệt; phối hợp với UBDT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi các Trường chuyên biệt đóng trụ sở chính) thực hiện điều chuyển biên chế viên chức, người lao động, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở của các Trường chuyên biệt để quản lý theo quy định.

UBDT tiếp nhận nguyên trạng các Trường chuyên biệt để quản lý theo quy định; phối hợp với các bộ: GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi các Trường chuyên biệt đóng trụ sở chính) thực hiện việc điều chuyển biên chế viên chức, người lao động, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở của các Trường chuyên biệt để quản lý theo quy định; chỉ đạo các Trường chuyên biệt xây dựng phương án, tổ chức thực hiện sắp xếp lại các tổ chức bên trong theo quy định của pháp luật, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thu Hường

Tin cùng chuyên mục