Tiếng việt | English

Trang phục người Tày

- Người Tày ở Tuyên Quang có dân số đông thứ hai sau người Kinh. Địa bàn sinh sống phân ...

Tin xem nhiều

Trang phục người Tày

- Người Tày ở Tuyên Quang có dân số đông thứ hai sau người Kinh. Địa bàn sinh sống phân bố rộng tập trung nhiều ở khu vực Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình.

Trang phục phụ nữ Dao đỏ

- Đồng bào dân tộc Dao ở Tuyên Quang có khoảng hơn 90 nghìn người, với 9 ngành Dao sinh sống. Để nhận biết các nhóm Dao chính là ở bộ nữ phục của mỗi ngành Dao. Trong trang phục ...

Trang phục phụ nữ Sán Chỉ ở Pác Củng

- Thôn Pác Củng, xã Thượng Nông (Hà Hang) hiện có 45 hộ dân, với trên 80% là đồng bào dân tộc Sán Chỉ. Người già nơi đây kể rằng, năm 1984 họ di cư từ Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang về ...