Tiếng việt | English

Tin xem nhiều

Lễ cầu mùa của người Dao

- Đồng bào Dao Quần Chẹt, Dao Coóc Mùn và Dao Ô Gang ở Tuyên Quang thường làm lễ cầu mùa vào dịp cuối tháng Tư và tháng Năm âm lịch hàng năm.