Tiếng việt | English

"Lù cở" của người Mông

- Tuyên Quang hiện có hơn 3.600 hộ dân tộc Mông với hơn 19.000 nhân khẩu sinh sống chủ ...

Tin xem nhiều

Trang phục người Tày

- Người Tày ở Tuyên Quang có dân số đông thứ hai sau người Kinh. Địa bàn sinh sống phân bố rộng tập trung nhiều ở khu vực Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình.

"Dây sức khỏe" của người Tày, Nùng

- Lâu nay, nhắc đến phong tục buộc chỉ cổ tay người ta thường nghĩ ngay đến đất nước Lào - một phong tục có từ rất lâu đời, mang nét đẹp về văn hóa về tinh thần của người dân xứ ...