Tiếng việt | English

Đàn Tính trong văn hóa Tày

- Nói đến Then thì không thể không nhắc tới cây đàn Tính tẩu. Người ta thường nói: “Không ...

Cấp sắc cho then

- Với đồng bào Tày, thầy then là những người có uy tín trong cộng đồng. Thầy then là ...

Tin xem nhiều

Trang phục người Tày

- Người Tày ở Tuyên Quang có dân số đông thứ hai sau người Kinh. Địa bàn sinh sống phân bố rộng tập trung nhiều ở khu vực Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình.

"Dây sức khỏe" của người Tày, Nùng

- Lâu nay, nhắc đến phong tục buộc chỉ cổ tay người ta thường nghĩ ngay đến đất nước Lào - một phong tục có từ rất lâu đời, mang nét đẹp về văn hóa về tinh thần của người dân xứ ...