Tục đẹp Rằm tháng Bảy

- Đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh còn lưu giữ nhiều phong tục đẹp trong ngày Rằm ...

Tinh hoa thổ cẩm

-Thổ cẩm là sản phẩm dệt của đồng bào dân tộc gắn liền với sinh hoạt hàng ngày như áo, ...

Tin xem nhiều

Nét đẹp văn hóa của người Tày ở Hùng Mỹ

- Chiếm số đông trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang, đồng bào Tày ở thôn Rõm, xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa) đã giữ gìn, phát triển vốn văn hóa truyền thồng từ bao đời nay.