Những trường hợp không được cho người lao động làm thêm giờ

- Kể từ 01/01/2021, khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thì người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm thêm giờ trong nhiều trường hợp, ngay cả khi người lao động đồng ý gồm:

- Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

- Lao động chưa đủ 15 tuổi;

- Lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi làm thêm giờ trong một số nghề, công việc ngoài danh mục do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành.

Ngoài các trường hợp trên thì người sử dụng lao động cũng không được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi và người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng (trừ trường hợp được người lao động đồng ý).

(Khoản 1 Điều 137, Điều 146 và Điều 160 Bộ luật Lao động 2019).

Như vậy, khác với Bộ luật Lao động 2012 thì quy định mới đã cho phép người sử dụng lao động được sử dụng người lao động đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm thêm giờ nếu người lao động đồng ý.

Thu Hường

Tin cùng chuyên mục