Quy định việc sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc

- Theo quy định tại Điều 29 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì việc sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc được quy định như sau:

- Người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch và đến vùng có dịch bắt buộc phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế đối với các bệnh có vắc xin, sinh phẩm y tế phòng bệnh.

- Trẻ em, phụ nữ có thai phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc đối với các bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng.

- Cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và mọi người dân có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của cơ sở y tế có thẩm quyền trong việc sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc.

- Miễn phí sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc trong các trường hợp sau:

+ Người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch;

+ Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đến vùng có dịch;

+ Trẻ em, phụ nữ có thai phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc đối với các bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Thu Hường

Tin cùng chuyên mục