Dừng tuyển sinh thí điểm lớp 8, lớp 9 trong Trường THPT Chuyên Tuyên Quang từ năm học 2024-2025

- UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có Văn bản số 1658/UBND-THVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc dừng tuyển sinh thí điểm lớp 8, lớp 9 trong Trường THPT Chuyên từ năm 2024-2025.

Từ năm học 2024-2025 sẽ dừng tuyển sinh thí điểm lớp 8, lớp 9 trong Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Điểm 3 Thông báo số 1039-TB/TU ngày 12/4/2024 về chủ trương dừng tuyển sinh thí điểm lớp 8, lớp 9 trong Trường THPT Chuyên từ năm học 2024-2025, Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại Điều 1 Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo đúng quy định của pháp luật; nghiên cứu, đề xuất giải pháp tạo nguồn học sinh chất lượng cao cho Trường THPT Chuyên trong những năm tiếp theo.

Theo Quyết định số 1039 của UBND tỉnh Tuyên Quang về sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về kế hoạch tuyển sinh THCS, THPT và giáo dục thường xuyên năm học 2024-2025 cũng nêu rõ: Trường THPT Chuyên: Tuyển sinh tối đa 420 học sinh, gồm 12 lớp chuyên theo môn học trong chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: 02 lớp Toán, 01 lớp Tin học, 01 lớp Vật lí, 02 lớp Hoá học, 01 lớp Sinh học, 01 lớp Ngữ văn, 01 lớp Lịch sử, 01 lớp Địa lý, 02 lớp Tiếng Anh; mỗi lớp tối đa 35 học sinh.

Ngoài ra, đối với các trường THPT (không chuyên biệt), việc tuyển thẳng thực hiện theo khoản 1 Điều 7 Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, tuyển thẳng thực hiện theo Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục