Gia đình dân tộc thiểu số được ưu tiên nhận khoán rừng

- Tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 168/2016/NĐ-CP, có quy định.

Bên nhận khoán rừng là hộ gia đình, cá nhân phải đảm bảo đủ các tiêu chí sau:

- Cá nhân nhận khoán có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và trong độ tuổi lao động, đảm bảo thực hiện được hợp đồng khoán và không là thành viên trong hộ gia đình hoặc cộng đồng dân cư thôn đã nhận khoán theo quy định tại điểm b, c của khoản này;

- Hộ gia đình nhận khoán có thành viên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và trong độ tuổi lao động, đảm bảo thực hiện hợp đồng khoán và không là thành viên của cộng đồng dân cư thôn đã nhận khoán theo quy định tại các điểm a và c của khoản này;

- Cộng đồng dân cư thôn nhận khoán đảm bảo đủ Điều kiện về tổ chức, nhân lực, vật lực để thực hiện hợp đồng khoán;

- Trường hợp số cá nhân, hộ gia đình đề nghị nhận khoán lớn hơn nhu cầu khoán, thì bên khoán ưu tiên khoán cho cá nhân, hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số; cá nhân, hộ gia đình người Kinh nghèo.

 Như vậy, theo quy định nêu trên thì gia đình dân tộc thiểu số là bên nhận khoán rừng thì sẽ được ưu tiên nhận khoán.    

Thu Hường

Tin cùng chuyên mục