Giá mía nguyên liệu tăng lên 1,3 triệu đồng/tấn

- Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương vừa có thông báo chính sách đầu tư, thu mua phát triển nguyên liệu mía từ niên vụ 2023-2024, đến niên vụ 2025-2026.


Người dân thôn Trại Mít, xã Hào Phú (Sơn Dương) kiểm tra diện tích mía nguyên liệu.

Theo đó, giá mía nguyên liệu sẽ được điều chỉnh tăng từ 1,05 triệu đồng/tấn lên 1,3 triệu đồng/tấn, tăng thêm 250 nghìn đồng/tấn; mía giống cũng sẽ được điều chỉnh lên trên 1,4 triệu đồng/tấn.

Điều chỉnh giá mía nguyên liệu, mía giống Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương cũng điều chỉnh tăng định mức vốn hỗ trợ đầu tư, trong đó: trồng mới, trồng lại mía là 45 triệu đồng/ha; mía lưu gốc là 25 triệu đồng/ha.  

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương điều chỉnh tăng giá thu mua mía nguyên liệu để khuyến khích người dân đầu tư phát triển, mở rộng vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến mía đường.

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục