Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Quân khu 2 kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang

- Ngày 10-6, Đoàn công tác Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Quân khu 2 đã đến kiểm tra kết quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở và công tác quản lý kỷ luật, pháp luật 6 tháng đầu năm tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Na Hang và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chiêm Hoá.

Đoàn công tác kiểm tra tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Na Hang.

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các nội dung gồm: Công tác giáo dục tư tưởng; ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ; tình hình xây dựng tủ sách pháp luật; thực hiện Ngày Pháp luật tại đơn vị; các mô hình, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật; công tác phối hợp, thực hiện Đề án 1371 và kiểm tra nhận thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ.

Đoàn cũng tiến hành kiểm tra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; sổ sách, kế hoạch, giáo án, bài giảng; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác rèn luyện, duy trì kỷ luật.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trên cơ sở Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật của cấp trên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng kế hoạch theo đúng hướng dẫn; cụ thể hóa nội dung, chương trình triển khai thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh và các đơn vị trực thuộc, bám sát tình hình địa phương, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả.

Qua đó góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Thùy Lê

Tin cùng chuyên mục