Trên 300 cán bộ, hội viên được phổ biến giáo dục pháp luật

- Ngày 11 - 6, tại huyện Yên Sơn, Ban Phụ nữ Quân đội phối hợp với Vụ Pháp chế (Bộ Quốc phòng), Cục Chính trị Quân khu 2 tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong phụ nữ toàn quân và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu 5 chuyên đề về hôn nhân, gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; định hướng triển khai, thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trong phụ nữ Quân đội. Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên, chiến sỹ trong tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó góp phần làm thất bại mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ban Phụ nữ Quân đội thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Sơn.

Nhân dịp này, Ban Phụ nữ Quân đội đã trao tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Sơn.

Nhật Quang

Tin cùng chuyên mục