Thi Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam

- Ngày 11-6, Công an tỉnh Tuyên Quang có văn bản số 4235/CAT-QLHC về việc vận động người dân tham gia cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam.

Cuộc thi nhằm lan tỏa và phát động tới toàn thể đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và các cơ quan doanh nghiệp và quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia. Qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về căn cước định danh và xác thực điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tìm hiểu, tiếp cận những nội dung tiện ích mới có liên quan đến quyền lợi của người dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Căn cước 2023 trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi được tổ chức làm 2 vòng (vòng 1 gửi bài dự thi về Công an tỉnh trước ngày 8/7/2024; vòng 2 tổ chức tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an chấm thi, trao giải, tổng kết hoàn thành trước ngày 2/9/2024).

Xem đối tượng, nội dung, hình thức dự thi, thời gian và cơ cấu giải thưởng tại đây.

T.T

Tin cùng chuyên mục