Khánh thành Bia chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên tại xã Năng Khả

- Huyện ủy Na Hang vừa tổ chức khánh thành Bia di tích lịch sử cách mạng tại thôn Nà Khá, xã Năng Khả, đây là nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ xã.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Bia di tích lịch sử cách mạng tại thôn Nà Khá, xã Năng Khả.

Ngày 15-8-1948, Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập tại thôn Nà Khá, tiền thân của Đảng bộ xã Năng Khả ngày nay. Khi mới thành lập chi bộ chỉ có 3 đảng viên, do đồng chí Hoàng Văn Rủy, người xã Năng Khả làm Bí thư Chi bộ. Từ đó phong trào quần chúng đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, giác ngộ chính trị của nhân dân được nâng cao, vai trò lãnh đạo và uy tín của Đảng được tuyên truyền và nhân rộng ra các xã lân cận.

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 7-2023, có diện tích 65m2, với tổng kinh phí xây dựng trên 50 triệu đồng, từ nguồn đóng góp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng đoàn viên, thanh niên và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục