Giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đến ngày 28/11/2023 đạt 43,19% kế hoạch

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, đến hết ngày 28/11/2023, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Tuyên Quang đạt 3.003.959/6.954.567 triệu đồng, đạt 43,19% kế hoạch, tăng 0,07% so với kỳ báo cáo ngày 27/11/2023. Giá trị giải ngân tăng thêm đạt 4.819 triệu đồng.

Công trình xây dựng Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm.

Tỉnh có 24 đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh; 13 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh.

Tỷ lệ giải ngân của các đơn vị đến hết ngày 28/11/2023, gồm:

- Có 09 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 75% kế hoạch;

- Có 11 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50% đến 75% kế hoạch;

- Có 08 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt từ 30% đến 50% kế hoạch;

Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch, gồm:

- Sở Thông tin và Truyền thông đạt 26,79%

- Sở Xây dựng đạt 6,11%

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang đạt 4,94%

- Thành phố Tuyên Quang đạt 27,16%

- Huyện Hàm Yên đạt 22,15%.

Những đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, gồm:

- Huyện Chiêm Hóa, giá trị giải ngân tăng thêm 2.336 triệu đồng

- Huyện Hàm Yên, giá trị giải ngân tăng thêm 1.439 triệu đồng.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN, giá trị giải ngân tăng thêm 618 triệu đồng.

- Huyện Sơn Dương có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, tuy nhiên giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với kỳ báo cáo ngày 27/11/2023.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục