Thị trấn Yên Sơn: Sau một năm xây dựng chính quyền đô thị

- Sau gần 1 năm trở thành thị trấn Yên Sơn, quá trình hoạt động, điều hành của chính quyền đô thị non trẻ gặp nhiều khó khăn và thách thức. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực điều hành của UBND, chính quyền thị trấn Yên Sơn từng bước tháo gỡ khó khăn, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân trong tình hình mới.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là yếu tố đầu tiên và quyết định đến chất lượng xây dựng chính quyền đô thị song thực tế hiện nay vẫn còn một số khó khăn. Số lượng cán bộ, công chức của thị trấn Yên Sơn theo đơn vị hành chính loại 1 gồm 22 cán bộ, công chức (11 cán bộ, 11 công chức). Tuy nhiên, hiện nay, thị trấn chỉ có 20 cán bộ, công chức; thiếu 2 người gồm 1 Phó Chủ tịch UBND xã và 1 công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường. Hiện tại, xã có 2 công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường nhưng 1 đồng chí chưa bố trí đúng trình độ chuyên môn theo quy định.

Cán bộ thị trấn Yên Sơn nắm tình hình giải phóng mặt bằng xây dựng công trình đường tại tổ dân phố Đồng Chằm.

Thời gian qua, thị trấn đã đề nghị Huyện ủy, UBND huyện xem xét tạo điều kiện bố trí, bổ sung, kiện toàn 1 Phó Chủ tịch UBND thị trấn; điều động, luân chuyển, bổ sung 1 công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường để đội ngũ cán bộ, công chức thị trấn đảm bảo về số lượng, cơ cấu. Trong điều kiện thiếu cán bộ, công chức; khối lượng và áp lực công việc rất nhiều song Đảng ủy thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức về đổi mới tác phong, lề lối làm việc gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, minh bạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ. Qua đó, cán bộ, công chức của thị trấn dần dần hình thành phong cách ứng xử, phương thức làm việc chuẩn mực, bảo đảm tính khoa học, chuyên nghiệp, trách nhiệm hơn.

Bên cạnh khó khăn trong công tác cán bộ, quá trình tổ chức hoạt động của chính quyền đô thị thị trấn gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt trên lĩnh vực đất đai, xây dựng. Số vụ vi phạm về đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn có chiều hướng tăng.

Vướng mắc chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, xây dựng

Theo anh Ma Ngọc Duy, công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường thị trấn, sau gần 1 năm trở thành đô thị, thị trấn Yên Sơn đã phải xử lý hành chính hàng chục vụ vi phạm liên quan đến đất đai, xây dựng. Nguyên nhân của tình trạng này là do thể chế, chính sách về đất đai, lĩnh vực xây dựng còn nhiều bất cập. Đơn cử, gia đình bà Trần Thị Thoa, tổ dân phố Lang Quán có trên 10 nhân khẩu đang cùng chung sống trong ngôi nhà chật hẹp, xuống cấp chỉ vài chục mét vuông. Gia đình bà đã đề nghị được cấp giấy phép xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, ngôi nhà được xây dựng trên đất trồng cây lâu năm. Để được cấp phép giấy phép xây dựng nhà ở, đất trồng cây lâu năm phải được chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp. Trong khi đó, diện tích đất của gia đình bà Thoa chưa thể chuyển đổi bởi bên cạnh nhu cầu của người sử dụng đất còn phải căn cứ vào việc quyết định mục đích sử dụng đất của Nhà nước thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Vì nhu cầu về nhà ở quá bức thiết, gia đình bà đã phải cơi nới thêm 1 gian nhà tạm trên đất ở và chấp nhận xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng.

Cán bộ Bộ phận Một cửa thị trấn Yên Sơn (Yên Sơn) tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Nếu như trước ngày 1-7-2021 trở về trước, khi còn là xã Thắng Quân, việc người dân cơi nới, xây dựng nhà cửa trên đất ở nông thôn và vị trí đất không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được miễn giấy phép xây dựng. Nhưng nay khi trở thành đô thị, từ việc nhỏ nhất như: đào bới, san lấp mặt bằng phải xin ý kiến, thẩm định của chính quyền thị trấn. Mặt khác, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, xây dựng phải theo quy trình, quy định. Nhu cầu xây dựng nhà ở của nhân dân trong năm qua tăng cao. Trong khi nhiều diện tích đất ở của nhân dân thị trấn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dẫn đến khó khăn trong việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở. Người dân vẫn theo tư duy cũ khi còn ở nông thôn nên việc tự ý xây dựng các công trình vẫn diễn ra.

Thời gian qua, hệ thống chính trị của thị trấn đã tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu, phân biệt rõ sự khác nhau giữa chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn. Đội ngũ cán bộ, công chức xã tăng cường mối quan hệ với đội ngũ Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Ban Công tác Mặt trận trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, pháp luật; nắm chắc tình hình, ngăn chặn kịp thời dấu hiệu, hành vi vi phạm của người dân nhằm hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Theo đồng chí Nguyễn Lương Hiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn cho biết, để nâng cao năng lực của chính quyền đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền thị trấn Yên Sơn tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền đô thị theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có năng lực chuyên môn cao, kỹ năng thực thi công vụ giỏi và đạo đức công chức tốt; nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, am hiểu pháp luật và xu thế phát triển. Bên cạnh tăng cường quản lý Nhà nước về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, cần đẩy mạnh cơ chế giám sát của người dân đối với hoạt động của chính quyền thị trấn. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với hoạt động của UBND, phối hợp trong việc giải quyết các vấn đề ở địa phương; góp phần thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục