Hội nghị trực tuyến triển khai một số nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

- Sáng 6-10, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị triển khai 3 nội dung chính là Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 925 ngày 02 tháng 8 năm 2022. Theo đó, các bộ, ngành và địa phương cần chủ động rà soát các nội dung, giải pháp của Chương trình để lồng ghép thực hiện trong các nhiệm vụ, giải pháp của các bộ, ngành và địa phương nhằm phát huy tối đa các nguồn lực thực hiện, hạn chế sự chồng chéo trong triển khai thực hiện Chương trình.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian cho đại biểu thảo luận các giải pháp triển khai về chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; hướng tới nông thôn mới thông minh; các giải pháp bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới…

Tại tỉnh Tuyên Quang, năm 2022, tỉnh đã phê duyệt chủ trương, đề cương và dự toán thực hiện dự án Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử (WebGIS) phục vụ quản lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn chuyển đổi số trong nông nghiệp đến năm 2030; tiếp tục triển khai Dự án “Cấp và quản lý mã số vùng trồng các sản phẩm hàng hóa nông sản tỉnh Tuyên Quang bằng hệ thống tiêu chuẩn OTAS phục vụ nội tiêu và xuất khẩu, giai đoạn 2021-2025" và tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp và cho người dân. Về Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông  thôn, tỉnh tập trung tuyên truyền, tập huấn và ban hành 103 văn bản để triển khai thực hiện các nội dung của Đề án Bảo vệ môi trường nông thôn trong hoạt động xử lý chất thải bao bì thuốc BVTV và nâng cao nhận thức, hành động của người dân trong sử dụng thuốc BVTV.  Đến nay, toàn tỉnh đã lắp đặt được 6.078 bể chứa và xây dựng được 44 kho chứa vỏ bao bì thuốc BVTV. 

Về chương trình cấp nước sạch nông thôn, toàn tỉnh có tổng số 393 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung. Đến hết năm 2021, ước tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 90%. 

Tin,ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục