Sơn Dương phát triển 8 chuỗi sản xuất hàng hóa

- Ngày 12-10, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Sơn Dương về việc triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND huyện Sơn Dương đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả và vận dụng linh hoạt các đề án, kế hoạch về phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Huyện đã tổ chức lại sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn; nhiều mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với chế biến sản phẩm. Hiện toàn huyện có 8 sản phẩm sản xuất theo chuỗi hàng hóa, gồm: Chuỗi mía, chè, rau củ quả, dược liệu, lạc, chăn nuôi đại gia súc, nuôi trồng thủy sản, gỗ rừng. Toàn huyện có 70 hợp tác xã, 82 trang trại chăn nuôi, thủy sản, trong đó 28 cơ sở được chứng nhận VietGAP, an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm; thực hiện tiêu chuẩn hóa 24 sản phẩm, trong đó có 10 sản phẩm được găn sao OCOP; đã có 20 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp...

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận chương trình làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, Sơn Dương cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh đã ban hành; cơ cấu lại tổ chức để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm; quan tâm đến các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh như: mía, cây dược liệu, chăn nuôi gia súc.... Bên cạnh đó, làm tốt công tác dự báo đầu vào, đầu ra của sản phẩm, tránh tình trạng mất cân bằng cung cầu; phát triển chăn nuôi gia súc theo chuỗi liên kết, đảm bảo an toàn sinh học, vệ sinh thực phẩm; phát triển trồng rừng, chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn, mở rộng diên tích rừng FSC; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến nông, lâm, thủy sản để nâng cao giá trị sản phẩm, giảm áp lực cho thị trường trong thời điểm mùa vụ. Đối với công tác xây dựng nông thôn mới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện tranh thủ, dành nguồn lực để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí...

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục