Triển khai mô hình liên kết nuôi gà an toàn sinh học

- Nhằm giúp người chăn nuôi nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất, phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, ổn định và bền vững, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Sơn Dương triển khai thực hiện mô hình liên kết chăn nuôi gà an toàn sinh học hướng tới xây dựng thương hiệu cho 12 hộ gia đình ở xã Hợp Thành và Kháng Nhật (Sơn Dương), tổng số vốn đầu tư hơn 500 triệu đồng.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh trao gà giống và thức ăn cho các hộ tham gia mô hình.

Tham gia mô hình, mỗi hộ được nhận 500 con gà mía lai 1 ngày tuổi. Các hộ được Nhà nước hỗ trợ 70% con giống, thức ăn, vật tư; được cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông tập huấn hướng dẫn kỹ thuật nuôi dưỡng và phòng trị bệnh. Khi gà đủ 13 tuần tuổi, Trung tâm Khuyến nông sẽ nghiệm thu và đánh giá kết quả thực hiện mô hình liên kết nuôi gà an toàn sinh học.

Việc thực hiện mô hình sẽ nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi cho người dân, thúc đẩy nghề chăn nuôi gà thương phẩm an toàn dịch bệnh, tạo ra sản phẩm chăn nuôi sạch hơn, an toàn hơn tới người tiêu dùng.

Từ đó, tránh tồn dư mầm bệnh và thúc đẩy phong trào ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo tiền đề cho chăn nuôi gà theo phương thức thâm canh, sản xuất hàng hoá, hiệu quả an toàn sinh học và bền vững.

Tin, ảnh: Thanh Tùng

Tin cùng chuyên mục