Tuyên Quang có 7 cơ sở được ưu tiên vận chuyển nông sản vào Hà Nội

- Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh ta có 7 Hợp tác xã (HTX), cơ sở sản xuất nông nghiệp được thành phố Hà Nội ưu tiên vận chuyển nông sản vào nội thành phố trong thời điểm giãn cách xã hội phòng, chống Covid-19.

Xe của HTX Nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành (Yên Sơn) được cấp giấy ưu tiên vào nội thành Hà Nội.

Bao gồm: HTX Nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành, HTX Anh Phương xã Hoàng Khai, HTX chăn nuôi gia súc, gia cầm Nguyễn Xuân Quyết, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn);  Hợp tác xã trâu, bò sạch, xã Thái Hòa (Hàm Yên); Trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm của bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, phường Mỹ Lâm (TP Tuyên Quang); Công ty Green Farm, xã Kháng Nhật; HTX sản xuất rau, củ quả sạch Đồng Xe, xã Sơn Nam (Sơn Dương).

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục