80 sản phẩm OCOP được giới thiệu, quảng bá và hỗ trợ tiêu thụ

- Chuyên trang sản phẩm OCOP hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân tỉnh có địa chỉ truy cập http://ocop.hoinongdantuyenquang.org.vn/news.html đang giới thiệu, quảng bá, hỗ trợ tiêu thụ, kết nối 80 sản phẩm OCOP của Tuyên Quang với người tiêu dùng, du khách trong và ngoài nước.

Người tiêu dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin, lựa chọn mua những sản OCOP của tỉnh trên Chuyên trang sản phẩm OCOP hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân tỉnh.

Trong đó, có 71 sản phẩm OCOP thuộc nhóm thực phẩm; 6 sản phẩm nhóm đồ uống và 3 sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng.

Trung tâm hỗ trợ nông dân được Hội Nông dân tỉnh giao nhiệm vụ quản trị Chuyên trang sản phẩm OCOP.

Những sản phẩm OCOP được giới thiệu có đủ thông tin về hình ảnh, chi tiết về sản phẩm, quy mô, giá bán, địa chỉ liên hệ… Bình quân mỗi tháng, chuyên trang này có trên 40.000 lượt người truy cập, thông qua đó góp phần quảng bá, hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh đến người tiêu dùng, du khách.

Tin, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục