Tin xem nhiều

Tuyên Quang “đón sóng” chính sách mới, thu hút nhà đầu tư

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1 – 1 - 2025 sẽ tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển theo hướng minh bạch, bền vững hơn. Đây sẽ là đòn bẩy cho vùng đất Tuyên Quang giàu tiềm năng thu hút ...