Tin xem nhiều

Ngân hàng nhà nước giảm lãi suất điều hành

- Ngày 31-3-2023, lần thứ hai trong năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã quyết định điều chỉnh giảm và giữ nguyên một số lãi suất điều hành. Các quyết định này có hiệu ...